Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello

Licitación electrónica

A Licitación Electrónica permite xestionar as diferentes fases do proceso de contratación:

  • Recibir ofertas electrónicas, garantindo a súa confidencialidade.
  • Realizar a apertura das mesmas mediante sistemas electrónicos nas correspondentes mesas de contratación.
  • Xestionar as notificacións electrónicas que poidan necesitarse durante o desenvolvemento do procedemento.
  • Publicar a clasificación dos licitadores e a posterior adxudicación do contrato.

Estado das licitacións do Concello:

Estado Licitacións Concello

Presentación de ofertas:

Presentación de Ofertas