headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 03/SC/2018

Exposición inicial ao público do expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito nº 03/SC/2018 financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais axustado á baixa.

Data de publicación: 26/11/2018

Categoría: Intervención

Remitido por: INTERVENCION

  1. Descargar