headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2019

Aprobouse inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 31 de outubro de 2019, o expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 03/CE/2019 por importe de 561.686,82€.

Data de publicación: 11/11/2019

Categoría: Intervención

Remitido por: INTERVENCION

  1. Descargar