Formularios de Solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl 30005 SOLICITUDE CARNÉ FUNDACIÓN DE DEPORTES 2021 2020-11-25T23:00:00Z 2020-11-25T23:00:00Z 30005 SOLIICITUDE CARNÉ FUNDACIÓN DE DEPORTES 2021 2020-11-25T23:00:00Z 30006 SOLICITUDE DE RENOVACIÓN CARNÉ DA FUNDACIÓN DE DEPORTES 2021 2020-11-25T23:00:00Z 2020-11-25T23:00:00Z 30006 SOLICITUDE DE RENOVACIÓN CARNE DA FUNDACIÓN DE DEPORTES 2021 2020-11-25T23:00:00Z 30001 Instancia Xeral FPSDM 2018-11-25T23:00:00Z 2018-11-25T23:00:00Z 30001 Instancia Xeral FPSDM 2018-11-25T23:00:00Z 30009 ANEXOS CONTA XUSTIFICATIVA 2020-10-22T22:00:00Z 2020-10-22T22:00:00Z 300009 ANEXOS CONTA XUSTIFICATIVA 2020-10-22T22:00:00Z 07001 Solicitude autorización para cacharelas na noite de San Xoan e San Pedro Solicitude autorización para cacharelas na noite de San Xoan e San Pedro 07002 Solicitude autorización para barbacoas na noite de San Xoan e San Pedro Solicitude autorización para barbacoas na noite de San Xoan e San Pedro 07003 Solicitude de inscrición nas rutas en galeón Solicitude de inscrición nas rutas en galeón 07004 Solicitude de axudas municipais a proxectos de actuación preventiva e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes. Solicitude de axudas municipais a proxectos de actuación preventiva e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes. 09001 Solicitude de Servizos Funerarios Solicitude de Servizos Funerarios 16001 Solicitude Participación na Actividade Denominada: Cabalgata de Reis 2020 Solicitude Participación na Actividade Denominada: Cabalgata de Reis 2020 50002 Programa de axudas municipais á contratación por conta allea. 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z Programa de axudas municipaís á contratación por conta allea. 2021-08-02T22:00:00Z 50003 Programa de axudas municipaís á creación de empresas 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z Programa de axudas municipaís á creación de empresas 2021-07-20T22:00:00Z 17002 Solicitude axuda para estudantes universitarios ou de ciclos superiores Solicitude axuda para estudantes universitarios ou de ciclos superiores 13001 Solicitude admisión na escola municipal de música Bernardo del Rio Solicitude admisión na escola municipal de música Bernardo del Rio 15001 Solicitude instalacións postos venda ambulante e atraccións nas festas de San Roque e Santa Rita Solicitude instalacións postos venda ambulante e atraccións nas festas de San Roque e Santa Rita Formulario de inscrición Carrozas de Verán 2019 2019-07-31T22:00:00Z 2019-07-31T22:00:00Z Formulario de inscrición Carrozas de Verán 2019 2019-07-31T22:00:00Z 04001 Alta / Cambio de domicilio no Padrón de Habitantes 2017-04-24T22:00:00Z 2017-04-24T22:00:00Z Alta / Cambio de domicilio no Padrón de Habitantes 2017-04-24T22:00:00Z 04002 Solicitude de certificado 04 Solicitude de certificado. 05001 Solicitude de informe relativo a accidente de circulación realizado pola Policia local Solicitude de informe relativo a accidente de circulación realizado pola Policia local 05002 Identificación do Conductor Identificación do Conductor 05003 Prego de descargo de infracción de tráfico. Prego de descargo de infracción de tráfico. 05004 Recurso de reposición infracción de tráfico Recurso de reposición infracción de tráfico 05005 Solicitude de ocupación de vía pública 2020-10-25T23:00:00Z 2020-10-25T23:00:00Z Solicitude de ocupación de vía pública 2020-10-25T23:00:00Z 10001 Datos rexistro persoal e xestión de nómina Datos rexistro persoal e xestión de nómina 10003 Solicitude de axudas de estudos empregados/as do Concello 10003 Solicitude de axudas de estudos empregados/as do Concello 01001 Solicitude xenérica Solicidue xenérica 01002 Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades 01003 Documento de constitución de grupo político municipal e designación de voceiro/a 01003 Documento de constitución de grupo político municipal e designación de voceiro/a 01005 Folla de queixas e suxestións 06 Folla de queixas e suxestións. 01006 Solicitude usuario e contrasinal SEDE electrónica Solicitude usuario e contrasinal SEDE electrónica. 01007 Comunicación de dirección de correo electrónico para avisos de notificacións electrónicas emitidas polo Concello 2017-11-02T23:00:00Z 2017-11-02T23:00:00Z Comunicación de dirección de correo electrónico para avisos de notificacións electrónicas emitidas polo Concello 2017-11-02T23:00:00Z 01008 Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións 01009 Solicitude de festas 03003 Impreso novo ingreso na Escola Infantil Municipal Impreso novo ingreso na Escola Infantil Municipal 08001 Domiciliación bancaria de recibos 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 08002 Anulación da domiciliación bancaria de recibos 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 08003 Documentación domiciliación/anulación domiciliación bancaria de tributos 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z 08004 Modelo Solcitude Fraccionamento/Aprazamento 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 2017-12-20T23:00:00Z 08006 Información Fraccionamento/Aprazamento 2018-11-13T23:00:00Z 2018-11-13T23:00:00Z 2018-11-13T23:00:00Z 08007 Modelo Devolución Cuota por Baixa Definitiva do Vehículo 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 08008 Modelo Recurso Dilixencia Embargo 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 08009 Modelo Recurso Providencia Constrinximento 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z 08011 Modelo bonificación no I.V.T.M. 08011 Modelo bonificación no I.V.T.M. 02001 Comunicación previa de obra menor Comunicación previa de obra menor 02002 Comunicación Previa Solicitude apertura establecemento Solicitude apertura establecemento 02003 Documentacion Complementaria Actividades Inocuas Documentacion Complementaria Actividades Inocuas 02004 Incorporación documentación complementaria actividades clasificadas Incorporación documentación complementaria actividades inocuas 02005 Documentacion Complementaria Urbanismo Documentacion Complementaria Urbanismo 02008 Cartel Licenza Obra Cartel Licenza Obra 02009 Solicitude Limpeza Fincas Solicitude Limpeza Fincas 02010 Solicitude de licenza urbanística Solicitude de licenza urbanística 14004 Ficha de participación na festa do Voluntariado Ficha de participación na festa do Voluntariado