Oferta de emprego público Estas son as últimas entradas publicadas gl OEP 2019 2019-10-13T22:00:00Z 2019-10-13T22:00:00Z Oferta de Emprego Público ano 2019 2019-10-13T22:00:00Z OEP 2020 2020-11-04T23:00:00Z 2020-11-04T23:00:00Z Oferta de Emprego Público 2020 e modificación da OEP 2019 2020-11-04T23:00:00Z OEP 2021 2021-10-17T22:00:00Z 2021-10-17T22:00:00Z Oferta de Emprego Público do ano 2021 2021-10-17T22:00:00Z OEP estabilización 2022 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z Oferta de Emprego Público extraordinaria de estabilización de emprego público temporal LeI 20/2021 2022-05-19T22:00:00Z