Sede Electrónica | Concello de Vilagarcía de ArousaSede Electrónica | Concello de Vilagarcía de ArousaSede Electrónica | Concello de Vilagarcía de Arousa

Pagamento de recibos

Para poder realizar o pago é necesario que dispoña do documento de ingreso: recibos de impostos anuais (IBI, Vehículos, IAE etc.) ou ben documentos de pago de autoliquidacións (plusvalías, alta de vehiculos, taxas municipais e prezos públicos).

Poderase pagar a través das pasarelas de pago de ABANCA, BBVA e CAIXABANK.

Pagar recibo

MODO DE PAGO