Sede Electrónica | Concello de Vilagarcía de ArousaSede Electrónica | Concello de Vilagarcía de ArousaSede Electrónica | Concello de Vilagarcía de Arousa
Volver

EXPOSICIÓN E COBRANZA DO PADRÓN DO IBI URBANA 2019

Anuncio de exposición e cobranza do padrón do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, exercicio 2019.
Período de cobro:
Dende o día 10 de xuño ó 12 de agosto de 2019 ambos inclusive. Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase o día 1 de agosto de 2019.
Horario e lugar de cobro: Nas entidades financieiras colaboradoas, no horario de caixa, co documento ou carta de pago que será expedido nas oficinas de Recadación Municipal, de 8:30 a 13:30 horas.

Data de publicación: 30/05/2019

Categoría: Xestión Tributaria

Remitido por: RENDAS

  1. Descargar