headerheader-400header-800

Perfil do contratante

Dende o 9 de marzo de 2018, e dacordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, o acceso ás actuacións e procedementos de contratación do Concello de Vilagarcía de Arousa realizaranse a través da Plataforma de Contratos do Sector Público (PCSP).


Logo Plataforma Contratación del Estado           


No seguinte enlace encontrará a axuda actualizada para o operador económico:

Guías de axuda actualizadasPara acceder aos contratos anteriores á citada data poderá acceder ao perfil de contratante do Concello de Vilagarcía de Arousa na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a través do siguiente enlace:

contratosdegalicia

Pode acceder á normativa vixente sobre Contratación Pública a través do seguinte enlace:

Normativa Vixente