headerheader-400header-800

Perfil del contratante Fundación de Deportes

Dende o 9 de marzo de 2018, e dacordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, o acceso ás actuacións e procedementos de contratación do Concello de Vilagarcía de Arousa realizaranse a través da Plataforma de Contratos do Sector Público (PCSP).


Logo Plataforma Contratación del Estado


No seguinte enlace encontrará a axuda actualizada para o operador económico:

Guías de axuda actualizadas