headerheader-400header-800
Volver

50007 Concurso Decoración Nadal

A presente convocatoria ten por obxecto promover e incentivar a creatividade comercial do Concello de Vilagarcía de Arousa á hora de presentar os establecementos, facelos máis atractivos aos consumidores/as, reforzando a imaxe dos mesmos e dinamizando a actividade comercial e hostaleira do Municipio.

A temática decorativa estará vinculada ás datas de Nadal, o que contribuirá a crear un ambiente festivo propio destas festas. Dende o Concello premiarase aos negocios que, con motivo da campaña do Nadal 2022, engalanen mellor os   escaparates e/ou os accesos aos establecementos, de acordo co establecido nas seguintes
Poderán participar no concurso, todos os establecementos comerciais do Concello de Vilagarcía de Arousa (comercio retallista, restauración, hostalaría, vendedores da praza de abastos, etc.) que o soliciten formalmente a través sede Electrónica do Concello antes da data límite establecida nas presentes bases.

A inscrición para participar, formalizarase mediante solicitude (instancia xenérica- formulario de solicitude 01001) a través da sede electrónica do Concello (sede.vilagarcia.gal), debidamente cumprimentadas e asinadas, dende o día seguinte á publicación das presentes bases ata o 2 de decembro de

2022.

Xunto coa solicitude de inscrición, presentarase  un certificado de conta bancaria.

Os establecementos participantes deberán presentar a través da Sede Electrónica do Concello(sede.vilagarcia.gal) un máximo de dúas fotografías (en formato pdf) do escaparate, nas que sexa visible o distintivo de participación, indicando o establecemento comercial ao que pertencen as fotografías e o seu enderezo. A data tope para entregar as fotografías será o 3 de decembro.


Volver