headerheader-400header-800
Volver

Aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello e do seu organismo autónomo FPSDM para o exercicio económico 2018.

BOPPO Venres, 11 de maio de 2018. Num. 91

Data de publicación: 14/05/2018

Categoría: Intervención

Remitido por: INTERVENCION

  1. Descargar