headerheader-400header-800
Volver

EDICTO ANUNCIANDO A EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 05/CE/2018

Edicto anunciando la exposición inicial ó público do expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 05/CE/2018 financiado con remanente líquido de Tesourería para gastos xerais axustado á baixa.

Data de publicación: 26/11/2018

Categoría: Intervención

Remitido por: INTERVENCION

  1. Descargar