headerheader-400header-800
Volver

11002 Inscrición "Escape Room"

Obradoiro "Escape room: Escapando da heteronorma", a realizar o martes 28 de xuño de 2022 no local da Comunidade de propietarios do Centro Comercial Arousa (último andar).

O Obradoiro desenvolverase en duas quendas dunha hora de duración cada unha aproximadamente, en grupos de 10 persoas, comenzando unha quenda ás 19 horas e a outra ás 21 horas.

Persoas maiores de 14 anos.

Mediante presentación da solicitude de inscrición no rexistro xeral do Concello, ou ben a través da sede electrónica (procedemento 11002).

Dito modelo pode obterse no Área de Igualdade do Concello, ou ben descargarse da sede electrónica (modelo 11001).

Á inscrición realizarase por rigurosa orden de entrada no rexistro xeral.

No caso de solicitude de inscrición de persoas menores de idade, deberán asinar dita solicitude o pai, a nai ou o/a tutor/a legal.


Volver