headerheader-400header-800

Data e hora oficial

A data e hora oficial da Sede electrónica é un dos requirimentos básicos para o "rexistro electrónico de documentos, escritos e comunicacións" xa que rexerá o cómputo de prazos imputables tanto á cidadanía como ás Administracións públicas

A data e hora oficial do rexistro electrónico desta Sede será a proporcionada polo Real Instituto e Observatorio da Armada

A data e hora oficial é a seguinte:

12/01/2015 11:21:44

Sincronizar