headerheader-400header-800

Facturas electrónicas Fundación de Deportes

Para presentar unha factura electrónica dirixida á Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa deberase acceder ó Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas premendo no seguinte enlace:

FACe
Datos de identificación da entidade (Fundación de Deportes) para a remisión de facturas electrónicas.

En toda factura deben aparecer, no apartado Receptor, codificados os campos OFICINA CONTABLE, ORGANO XESTOR e UNIDADE DE TRAMITACIÓN (que poden consultarse no Directorio de Unidades FACe):

OFICINA CONTABLE: LA0003309 INTERVENCIÓN DELEGADA

ORGANO XESTOR: LA0003309 PRESIDENCIA

UNIDADE TRAMITADORA: LA0003309 ADMINISTRACION


Recoméndase que estes códigos figuren xunto cos datos identificativos da Fundación de Deportes:

Fundación de Deportes Concello de Vilagarcía de Arousa - P8660001B

Praza Ravella nº1

36600 Vilagarcía de Arousa

Pontevedra