headerheader-400header-800

Formularios de solicitude

Os seguintes formularios unha vez cubertos poden presentarse presencialmente no Concello de Vilagarcía de Arousa ou achegalos á solicitude electrónica e remitirse telemáticamente a través desta sede.

Información do procedemento01 Formularios Secretaría


Información do procedemento02 Formularios Xerencia de Urbanismo


Información do procedemento03 Formularios Servizos Sociais


Información do procedemento04 Formularios Padrón de Habitantes


Información do procedemento05 Formularios Policía Local


Información do procedemento07 Formularios Medio Ambiente


Información do procedemento08 Formularios Tributos Municipais


Información do procedemento09 Formularios Cemiterios


Información do procedemento10 Formularios de RRHH


Información do procedemento11 - Formularios de Igualdade


Información do procedemento13 Formularios Escola de Música Municipal Bernardo del Rio


Información do procedemento14 Formularios Xuventude


Información do procedemento15 Formularios de Festas e Eventos


Información do procedemento19 Formularios de Emergencias


Información do procedemento30 Formularios Fundación de Deportes