headerheader-400header-800
Volver

50007 Concurso Decoración Nadal

Poderán participar no concurso, todos os establecementos comerciais do Concello de Vilagarcía de Arousa (comercio retallista, restauración, hostalaría, vendedores da praza de abastos, etc.) que o soliciten formalmente a través sede Electrónica do Concello antes da data límite establecida nas presentes bases.

A inscrición para participar, formalizarase mediante solicitude (instancia xenérica- formulario de solicitude 01001) a través da sede electrónica do Concello (sede.vilagarcia.gal), debidamente cumprimentadas e asinadas, dende o día seguinte á publicación das presentes bases ata o 4 de decembro de

2023.

Xunto coa solicitude de inscrición, presentarase  un certificado de conta bancaria.


Volver