headerheader-400header-800

Procedementos tramitables electrónicamente

Pode presentar electrónicamente as seguintes solicitudes. Para presentar outro tipo de solicitudes, escritos e comunicacións debe dirixirse ao Concello de Vilagarcía de Arousa. Pode descargar os formularios dende a sección formularios de solicitude.

Categorías

Información do procedemento01 Secretaría


Información do procedemento02 Xerencia de Urbanismo


Información do procedemento03 Servizos Sociais


Información do procedemento05 Policía Local


Información do procedemento08 Tributos Municipais


Información do procedemento11 IGUALDADE


Información do procedemento15 Festas e Eventos


Información do procedemento18 Tesoureria


Información do procedemento30 Fundacion de Deportes